NE GĂSIȚI LA ADRESA:
BD. CORNELIU COPOSU NR. 4, BL. 105A, SC. 4, ET. 4, AP. 106, interfon 106, SECTOR 3

Acte necesare


NOTIFICARE

MODEL CERERE NOTIFICARE

Comunicarea actelor se poate face:
      - prin agent procedural, sau
      - prin poștă (curier rapid).

Pentru notificarea actelor judiciare și extrajudiciare, la Biroul Executorului Judecătoresc se depun următoarele acte:

  1. Cererea către Executorul Judecătoresc pentru comunicare actelor într-un exemplar;
  2. Actul judiciar/extrajudiciar în trei exemplare;
  3. Copie dupa actul de identitate al persoanei care solicită comunicarea actului/actelor în cazul persoanelor fizice;
  4. Dovada calității de reprezentant (împuternicire avocațială, procură);

EXECUTARE SILITĂ

MODEL CERERE EXECUTARE SILITĂ